Beste Collega,

Hugo werkt met een standaard Service level agreement (SLA). Hierin staat duidelijk vermeld hoe Hugo standaard te werk gaat, en wat u als verwijzer van ons mag verwachten. Wilt u echter liever zelf bepaalde handelingen uitvoeren bij een verwezen patiënt, of dienen de Hugo-artsen eerst met u te overleggen alvorens een ingreep toe te passen? Laat het ons dan weten!

SLA Hugo

Verwezen patiënten
Indien u een patiënt verwezen heeft voor een behandeling of een onderzoek (onderaan de pagina kunt u uw voorkeur kenbaar maken)

 1. Mag Hugo uitsluitend datgene doen waarvoor verwezen is. Alle extra onderzoeken worden vooraf besproken met de verwijzer.
 2. Mag Hugo ook aanvullende onderzoeken uitvoeren indien dit nodig is om tot een goede behandeling of diagnose te komen waarvoor verwezen is (voorkeur).

Terugverwijzen
De eerste terugverwijzing zal plaatsvinden op de dag van het onderzoek of behandeling. Uitslagen worden in de regel door de behandelend arts aan de verwijzend dierenarts doorgegeven op de eerstvolgende dag dat deze arts werkt op Hugo. Tijdens vakantie of langdurige afwezigheid (langer dan drie dagen) zal een collega arts deze taak overnemen.

Spoedzorg
Alle patiënten die bij Hugo binnenkomen worden altijd terugverwezen naar de arts waarvan de eigenaar aangeeft dat dat de behandelende arts is. Indien een patiënt opgenomen is wordt er de volgende (werk)dag contact opgenomen met de eigen dierenarts als de patiënt bij Hugo opgenomen is.

Patiënten zonder verwijzing
Patiënten zonder verwijzing worden terugverwezen naar de eigen praktijk indien het geen spoedprobleem betreft. Buiten openingstijden van de eigen behandelend arts kan Hugo wel acute zorg verlenen waarna de patiënt terugverwezen wordt naar die arts waarvan de eigenaar aangeeft dat het de behandelend arts is.

Opnamezorg
Patiënten verwezen voor opname worden in de regel behandeld voor het probleem waarvoor zij opgenomen zijn totdat verdere behandeling thuis voortgezet kan worden. Indien de verwijzend dierenarts én de eigenaar dit wensen kan na het weekend de opname bij de eigen praktijk voortgezet worden. Initiatief hierin ligt bij de verwijzende praktijk. Operatiepatiënten worden voor een operatie eerst met de eigen dierenarts besproken (niet acuut noodzakelijke /spoed operaties).

Uitslagen onderzoeken
Hugo zal ervoor zorg dragen dat alle onderzoeken bij de verwijzend arts terechtkomen. Dit betreffen bijvoorbeeld:

 1. Alle uitslagen van de bloedonderzoeken
 2. Röntgenonderzoek: Verwijzend dierenarts ontvangt standaard de beelden in Jpeg formaat. Op verzoek kan dit ook in Dicom formaat.
 3. Alle complete uitslagen van histologische en cytologische onderzoeken.
 4. De patiëntenkaart met rapport van de behandelend arts.
 5. Echografisch onderzoek: Een rapport van de bevindingen. Op verzoek kunnen de beelden toegezonden worden.
 6. CT onderzoek: Een rapport met bevindingen. Op verzoek kunnen de beelden toegezonden worden.
 7. (Chirurgische) behandelingen: Een chirurgisch rapport.

Meegeven medicatie
Hugo geeft in de regel medicatie mee voor de gehele behandeling bij korte behandelingen. Maximaal wordt echter voor twee tot vier weken medicatie meegegeven bij chronische behandelingen. Hierna zal de verwijzend dierenarts de medicatie voorschrijven.

Meegeven voeders
De verwijzend dierenarts geeft in de regel voeding mee naar zijn of haar keuze. Hugo zal uitsluitend een kleine hoeveelheid voeding meegeven indien dit gewenst is door de eigenaar en/of noodzakelijk is, bijvoorbeeld om een weekend door te kunnen komen. Denk in dit geval aan blaasgruisdieet of nierdieet.

 Het verwijsproces
Buiten openingstijden kan de spoedlijn gratis doorgezet worden op Hugo. Een patiënt kan daarnaast verwezen worden via de website of verwijsapp. Hierna zal het verwijsproces als volgt plaatsvinden

 1. Hugo belt de eigenaar op om een afspraak in te plannen. Dit gebeurt zo spoedig mogelijk, normaliter binnen 1-6 uur (tussen 08:30-20:00 uur). De eigenaar mag natuurlijk ook zelf contact opnemen.
 2. Hugo neemt contact op met de verwijzende praktijk. Als de assistente tijd heeft kunnen details doorgenomen worden en kan de assistente de patiëntenkaart mailen naar Hugo, eventueel met overige noodzakelijke gegevens zoals röntgenopnames of bloedonderzoeken.
 3. De verwijzende praktijk krijgt een bevestigingsmail als de afspraak is ingepland met de details van deze afspraak.
 4. Ook de eigenaar krijgt een mail met NAW gegevens van Hugo als het emailadres van deze is ingevoerd in app of website.

 Aanvullingen
Geef hieronder aan indien u specifieke wensen of punten heeft die niet in deze SLA vermeld staan of indien u andere wensen heeft. Al onze gezamenlijke afspraken worden digitaal verwerkt, en u krijgt een bevestiging van Hugo over de aanpassingen op onze standaard SLA, zo heeft u altijd de controle over hoe Hugo te werk gaat bij uw verwijzingen.

Download de Hugo service level agreement