• Bel ons (24/7)020 - 308 07 50

Service Level Agreement

Beste Collega,

Hugo werkt met een standaard Service Level Agreement. Hierin staat duidelijk vermeld hoe Hugo standaard te werk gaat en wat u als verwijzer van ons mag verwachten. Wilt u echter liever zelf bepaalde handelingen uitvoeren bij een verwezen patiënt, of dienen de Hugo-artsen eerst met u te overleggen alvorens een ingreep toe te passen? Laat het ons dan weten!

Verwezen patiënten

In het formulier onderaan de pagina kunt u uw voorkeur betreft behandeling van de doorverwezen patiënt kenbaar maken. Hierbij heeft u twee opties:

 • Indien u een patiënt verwezen heeft voor een behandeling of een onderzoek mag Hugo uitsluitend datgene doen waarvoor verwezen is. Alle extra onderzoeken worden vooraf besproken met de verwijzer.
 • Indien u een patiënt verwezen heeft voor een behandeling of een onderzoek mag Hugo ook aanvullende onderzoeken uitvoeren, indien dit nodig is om tot een goede behandeling of diagnose te komen waarvoor verwezen is (voorkeur).

Terugverwijzen

De eerste terugverwijzing zal plaatsvinden op de dag van het onderzoek of behandeling. Uitslagen worden in de regel door de behandelend arts aan de verwijzend dierenarts doorgegeven op de eerstvolgende dag dat deze arts werkt op Hugo. Tijdens vakantie of langdurige afwezigheid (langer dan drie dagen) zal een collega arts deze taak overnemen.

Spoedzorg

Alle patiënten die bij Hugo binnenkomen worden altijd terugverwezen naar de arts waarvan de eigenaar aangeeft dat dat de behandelend arts is. Indien een patiënt opgenomen is wordt er de volgende (werk)dag contact opgenomen met de eigen dierenarts als de patiënt bij Hugo opgenomen is.

Patiënten zonder verwijzing

Patiënten zonder verwijzing worden terugverwezen naar de eigen praktijk indien het geen spoedprobleem betreft. Buiten openingstijden van de eigen behandelend arts kan Hugo wel acute zorg verlenen waarna de patiënt terugverwezen wordt naar die arts waarvan de eigenaar aangeeft dat het de behandelend arts is.

Opnamezorg

Patiënten verwezen voor opname worden in de regel behandeld voor het probleem waarvoor zij opgenomen zijn totdat verdere behandeling thuis voortgezet kan worden. Indien de verwijzend dierenarts én de eigenaar dit wensen kan na het weekend de opname bij de eigen praktijk voortgezet worden. Initiatief hierin ligt bij de verwijzende praktijk. Operatiepatiënten worden voor een operatie eerst met de eigen dierenarts besproken (niet acuut noodzakelijke / spoed operaties).

Uitslagen onderzoeken

Hugo zal ervoor zorg dragen dat alle onderzoeken bij de verwijzend arts terechtkomen. Dit betreffen bijvoorbeeld:

Alle uitslagen van de bloedonderzoeken

 • Röntgenonderzoek: Verwijzend dierenarts ontvangt standaard de beelden in jpeg-formaat. Op verzoek kan dit ook in Dicom-formaat.
 • Alle complete uitslagen van histologische en cytologische onderzoeken.
 • De patiëntenkaart met rapport van de behandelend arts.
 • Echografisch onderzoek: Een rapport van de bevindingen. Op verzoek kunnen de beelden toegezonden worden.
 • CT onderzoek: Een rapport met bevindingen. Op verzoek kunnen de beelden toegezonden worden.
 • (Chirurgische) behandelingen: Een chirurgisch rapport.

Meegeven medicatie

Hugo geeft in de regel medicatie mee voor de gehele behandeling bij korte behandelingen. Maximaal wordt echter voor twee tot vier weken medicatie meegegeven bij chronische behandelingen. Hierna zal de verwijzend dierenarts de medicatie voorschrijven.

Meegeven voeders

De verwijzend dierenarts geeft in de regel voeding mee naar zijn of haar keuze. Hugo zal uitsluitend een kleine hoeveelheid voeding meegeven indien dit gewenst is door de eigenaar en/of noodzakelijk is, bijvoorbeeld om een weekend door te kunnen komen. Denk in dit geval aan blaasgruisdieet of nierdieet.  

Het verwijsproces

Buiten openingstijden kan de spoedlijn gratis doorgezet worden op Hugo. Een patiënt kan daarnaast verwezen worden via de website of verwijsapp. Hierna zal het verwijsproces als volgt plaatsvinden

 1. Hugo belt de eigenaar op om een afspraak in te plannen. Dit gebeurt zo spoedig mogelijk, normaliter binnen 1-6 uur (tussen 08:30 - 20:00 uur). De eigenaar mag natuurlijk ook zelf contact opnemen.
 2. Hugo neemt contact op met de verwijzende praktijk. Als de assistente tijd heeft kunnen details doorgenomen worden en kan de assistente de patiëntenkaart mailen naar Hugo, eventueel met overige noodzakelijke gegevens zoals röntgenopnames of bloedonderzoeken.
 3. De verwijzende praktijk krijgt een bevestigingsmail als de afspraak is ingepland met de details van deze afspraak.
 4. Ook de eigenaar krijgt een mail met NAW gegevens van Hugo als het emailadres van deze is ingevoerd in app of website.  

Aanvullingen

Geef hieronder aan indien u specifieke wensen of punten heeft die niet in deze SLA vermeld staan of indien u andere wensen heeft. Al onze gezamenlijke afspraken worden digitaal verwerkt, en u krijgt een bevestiging van Hugo over de aanpassingen op onze standaard SLA, zo heeft u altijd de controle over hoe Hugo te werk gaat bij uw verwijzingen.

SLA formulier

Verwezen patiënten

Indien u een patiënt verwezen heeft voor een behandeling of een onderzoek


Max. 300 tekens
Veiligheidsvraag
Terug naar Verwijzend Dierenarts